Innehållspublicerare

null Fimea inleder en HTA-utvärdering av kombinationsbehandling med karfilzomib

Fimea inleder en HTA-utvärdering av kombinationsbehandling med karfilzomib

23.11.2020

Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar har inlett en ny utvärdering av det terapeutiska och ekonomiska värdet. Utvärderingen gäller kombinationsbehandling med karfilzomib, daratumumab och dexametason för behandling av benmärgscancer, dvs. multipelt myelom, som andra linjens behandling. Det är fråga om en utvidgning av indikationen för karfilzomib.

Fimea publicerar information om valet av ämnen för HTA-utvärderingar av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Listan på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer

•    Val av ämne för HTA-utvärderingar och inledda utvärderingar
•    Positivt ställningstagande från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel till en utvidgning av indikationen för karfilzomib
 

Ytterligare information ges av

  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3518
  • Jarno Kotajärvi, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3555
  • e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi