Innehållspublicerare

null Fimea inleder en HTA-utvärdering av kombinationsbehandling med isatuximab

Fimea inleder en HTA-utvärdering av kombinationsbehandling med isatuximab

15.3.2021

Fimeas process för utvärdering av läkemedelsbehandlingar har inlett en ny utvärdering av det terapeutiska och ekonomiska värdet. Utvärderingen gäller kombinationsbehandling med isatuximab, karfilzomib och dexametason för behandling av benmärgscancer, dvs. multipelt myelom. Behandlingen är avsedd för vuxna patienter som tidigare fått en eller flera behandlingar mot denna sjukdom. Det är fråga om en utvidgning av indikationen för isatuximab, för vilken Europeiska läkemedelsmyndigheten har förordat ett beviljande av försäljningstillstånd i februari 2021.

Fimea publicerar information om valet av ämnen för HTA-utvärderingar av sjukhusläkemedel på sin webbplats. Listan på webbplatsen uppdateras varje månad.

Läs mer

Positivt ställningstagande från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel till en utvidgning av indikationen för isatuximab (på engelska)

Val av ämne för HTA-utvärdering och inledda utvärderingar 

Ytterligare information ges av

  • Ulla Härkönen, forskningsläkare, tfn 029 522 3530
  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3518
  • e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi