Innehållspresentatör

null Fimea inleder beredningen av föreskrift för ändringen av lämplighet vid blodgivning

Fimea inleder beredningen av föreskrift för ändringen av lämplighet vid blodgivning

22.11.2019

I egenskap av styrande och övervakande myndighet för blodgivningsverksamheten följer Fimea regelbundet riskerna i anknytning till blodpreparatens kvalitet och säkerhet. Fimea bad experter om utlåtanden gällande blodgivningsförbudet för män som har haft sex med män. Enligt Fimeas nu gällande föreskrift 6/2013 är den temporära avstängningen från blodgivning 12 månader från den tidpunkt när mannen senast har haft sex med en annan man.

Totalt 14 utlåtanden inlämnades. Utlåtandena understödde att det temporära blodgivningsförbudet för män som har haft sex med män kan förkortas från nuvarande 12 månader till 4 månader. Fimea ordnade den 4 november 2019 det årliga mötet om blodsäkerheten vid blodgivning där expertgruppen behandlade de erhållna utlåtandena samt den nationella epidemiologiska situationen i fråga om sjukdomar som överförs via blodet. Vid mötet konstaterades att beaktande den seronegativa fasen i de nuvarande testerna som används vid testningen av blodgivarna skulle ett fyra månader långt hinder för blodgivning vara tillräckligt långt för att hitta eventuella färska infektioner. Experterna understödde förslaget att det temporära blodgivningsförbudet för män som har haft sex med män kan förkortas till 4 månader.

Fimea inleder ändringen av föreskriften 6/2013 gällande blodtjänstverksamhet enligt det presenterade. Utkastet till föreskriften tillställs på remiss, och föreskriften är avsedd att träda i kraft senast i slutet av juni 2020.

Ytterligare information ges av

  • Anne Vaskunlahti, sektionschef, tfn 029 522 3249
  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi