Innehållspublicerare

null Fimea har utfärdat en föreskrift om blodtjänstverksamhet

Fimea har utfärdat en föreskrift om blodtjänstverksamhet

5.2.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har 4.2.2021 utfärdat en föreskrift om blodtjänstverksamhet. Den nya föreskriften 1/2021 träder i kraft den 15 februari 2021 och gäller tills vidare. Föreskriftens målgrupp är inrättningar för blodtjänst och blodcentraler.

Med den nya föreskriften kombineras Fimeas tre nu gällande föreskrifter 6/2013, 2/2015 och 1/2018 om blodtjänstverksamhet. Dessutom ändras lämplighetskriterierna för blodgivare så att den tillfälliga avstängningen från blodgivning efter tidpunkten för sex mellan män förkortas från tidigare 12 månader till fyra månader. En motsvarande tidsändring görs när det gäller försäljning och köp av sextjänster. Målgruppen och intressenter har konsulterats i förberedelserna av föreskriften.                            

Läs mer:

Föreskrift 1/2021 (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Anu Puomila, överinspektör, tel. 029 522 3242
  • Anne Vaskunlahti, sektionschef, tel. 029 522 3249
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi