Innehållspublicerare

null Fimea har uppdaterat anvisningen för anmälan om störning i tillgång

Fimea har uppdaterat anvisningen för anmälan om störning i tillgång

20.7.2021

Fimea har uppdaterat anvisningen för anmälan om störning i tillgång och bilagan till anmälan om störning i tillgång. I bilagan har ett fält för beställningsnumret (PO) lagts till. Uppdateringen har gjorts både i Excel- och i pdf-blanketten. Samtidigt har Vanliga frågor om anmälan om störning i tillgång och fakturering uppdaterats.

Att beakta i fråga om anmälan om störning i tillgång och bilagor

Anmälningar som kommer till Fimea under en vardag före kl. 16.00 registreras samma vardag. Anmälningar som kommer efter kl. 16.00 registreras följande vardag. Anmälan faktureras enligt det datum då anmälan registreras som inkommen hos Fimea.

Kontrollera uppgifterna i anmälan innan ni skickar den. Anmälningarna behandlas maskinellt vilket innebär att felaktiga uppgifter hindrar uppdatering av anmälan på Fimeas webbplats.

Fimea har under den senaste tiden upptäckt särskilt många felaktiga eller bristfälliga uppgifter i anmälan eller i bilagan. Fel har i synnerhet upptäckts i anmälningsdatumen och i vnr-numren. Datum för anmälan ska både i de nya och i de uppdaterade anmälningarna motsvara det datum då anmälan skickas till Fimea. Det får inte finnas överflödig text eller mellanslag före den ombedda informationen i datum- eller vnr-fälten. Dessutom ber Fimea alla att fästa uppmärksamhet på att alla uppgifter som ombeds för faktureringen levereras på en gång.

Ta del av den uppdaterade anvisningen och av de Vanliga frågorna:

Anvisning för anmälan om störning i tillgång

Vanliga frågor: Anmälan om störning i tillgång

Anmälan om störning i tillgång och bilaga (excel)

Bilaga för anmälan om problem i tillgång (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Päivi Luhtanen, överinspektör, tfn 0295 223 263
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.