Innehållspublicerare

null Fimea gick över till elektronisk underskrift av beslut om försäljningstillstånd

Fimea gick över till elektronisk underskrift av beslut om försäljningstillstånd

5.2.2020

Fimea har börjat underteckna alla beslut om försäljningstillstånd elektroniskt. Besluten undertecknas i fortsättningen i det elektroniska ärendehanteringssystemet och skickas till sökanden som krypterad e-post.

I fortsättningen hittas den elektroniska underskriften som ett separat bifogat PDF-dokument, med en hänvisning till den undertecknade handlingen och med uppgifter om underskriften.

Beslutets officiella datum för godkännande fastställs i fortsättningen med beslutets elektroniska underskrift.

Ett exempel på titelblad för elektronisk underskrift (PDF)

Mer information och frågor:

mrp@fimea.fi

Anne Kauppinen, sektionschef, tfn 029 522 3352

Leena Pietilä, enhetschef, tfn 029 522 3360

Antti Saarimaa, systemexpert, tfn 029 522 3625