Innehållspublicerare

null Fimea förnyar sitt register över försäljningstillstånd och läkemedelspreparat

Fimea förnyar sitt register över försäljningstillstånd och läkemedelspreparat

29.4.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har slutit ett avtal med Solita Oy angående genomförandet av en registerplattform och registret över försäljningstillstånd och läkemedelspreparat samt tjänster i anslutning till detta. Lösningen genomförs i en användningsmiljö som anskaffas från Valtori.

Plattformslösningen för registret förbättrar Fimeas registerdata i fråga om kvaliteten, enhetligheten, användarvänligheten och mätbarheten. Med lösningen blir processerna effektivare och automationsgraden höjs. Lösningen innehåller databas- och integrationstjänster samt automations- och styrtjänster för processerna för genomförandet av Fimeas register.

Först skapas det nya registret över försäljningstillstånd och läkemedelspreparat. Syftet är att det ska bilda en sammanhängande och enhetlig helhet över informationen om läkemedelspreparaten och allt bättre möta också de behov Fimeas samarbetspartner har. Samtidigt kommer funktioner som höjer automationsgraden för processerna att tas i bruk, t.ex. gränssnitt till faktureringsfunktionen.

Målet är att det nya registret över försäljningstillstånd och läkemedel ska vara i bruk i början av 2020.

Ytterligare information ges av

  • Mika Kuivamäki, IT-utvecklingschef, tfn 0295223646