Innehållspublicerare

null Fimea förnyade läkemedelsinformationstidningen Sic! och lanserade podcast-serie

Fimea förnyade läkemedelsinformationstidningen Sic! och lanserade podcast-serie

9.5.2023

Tidningen Sic! som publicerats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har förnyats. Tidningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, andra aktörer inom läkemedelsbranschen och intressentgrupper.

– Det helt nya formatet och utseendet har gjort Sic! till en renodlad nättidning, även om tidningen varit en nättidning sedan 2020 då den tryckta tidningen slutade publiceras, säger Tiina Kuosa, medicinsk chefredaktör för Sic!-tidningen.

Vid förnyelsen har man särskilt lagt fokus på webbplatsens funktionalitet och tillgänglighet enligt tillgänglighetskraven.

I Sic!-tidningens nya format är alla artiklar egna självständiga publikationer som listas på förstasidan och på kategorisidor enligt ämne i kronologisk ordning från den nyaste till den äldsta.

– Information om nya artiklar finns i nyhetsbrevet, som publiceras ungefär en gång i månaden och som man gärna får prenumerera på via tidningens webbplats, säger Kuosa.

Sic!-tidningens podcast lanserades

En nyhet är Sic!-tidningens podcast där olika gäster har ordet. Eija Pelkonen är gäst i det första avsnittet som handlar om utvecklingen av läkemedelsförsörjningen. Inom kort publiceras det andra avsnittet, som handlar om egenvårdsläkemedel, med Fimeas överläkare Vesa Mustalammi som gäst.

– Genom podcasten vill vi på ett nytt sätt lyfta fram Fimeas expertperspektiv i debatten på området för läkemedel och medicintekniska produkter. Det nya initiativet visar att vi är en myndighet med förmåga, och i synnerhet vilja, att förnya oss, konstaterar Fimeas överdirektör Eija Pelkonen, chefredaktör för Sic!-tidningen.

Läs och lyssna vidare

Den förnyade Sic!-tidningen finns på den vanliga adressen sic.fimea.fi

Prenumerera på Sic!-tidningens nyhetsbrev

Ytterligare information ges av

  • Tiina Kuosa, specialsakkunnig, medicinsk chefredaktör för tidningen Sic!, tfn 029 522 3269
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi