Innehållspresentatör

null Fimea flyttar vårens evenemang

Fimea flyttar vårens evenemang

16.3.2020

Fimea senarelägger alla seminarier och större evenemang i mars, april och maj. Evenemangen flyttas på grund av coronasituationen.

Personer som anmält sig till seminarier och evenemang meddelas separat om avbokningar respektive ändringar.