Innehållspublicerare

null Fimea får ett nytt verksamhetsställe i Uleåborg

Fimea får ett nytt verksamhetsställe i Uleåborg

2.7.2020

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea öppnar i sommar ett nytt verksamhetsställe i Uleåborg. Ämbetsverket har redan verksamhetsställen på fem orter; huvudkontoret finns i Kuopio och utöver verksamhetsstället som nu öppnas i Uleåborg har Fimea verksamhetsställen också i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

"Det viktigaste för oss är yrkes- och sakkunnig personal, och vi vill utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder", säger Sari Kujala, direktör för interna tjänster. ”Att verka på flera ställen tryggar förutom Fimeas egen funktionsförmåga även läkemedelsanvändarnas säkerhet samt verksamheten för aktörerna inom läkemedels- och apparaturbranschen på ett bra sätt.”

Tillsynen över medicintekniska produkter, aktörer inom branschen och prövningen av produkter överfördes i början av år 2020 från Valvira till Fimea. "Vi tror att det även i dessa tillsynsuppgifter är en stor fördel att verka på flera ställen. Vi har på senaste tiden lagt märke till att Fimea är en eftertraktad arbetsplats och att det är möjligt att anställa kunnig personal oberoende av ort bara ökar vår attraktivitet i rekryteringssituationer”, resonerar Kujala.

Fimeas verksamhetsställe i Uleåborg finns i campusområdet vid Uleåborgs universitetssjukhus, på adressen Kastellis forskningscentral, Aapistie 1. I samma byggnad finns Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs universitet samt några företag inom hälso- och välfärdsbranschen. I enlighet med statens lokalitetsstrategi utnyttjar statens ämbetsverk i mån av möjlighet också gemensamma utrymmen såsom entré- och socialutrymmen samt mötesrum.

Ytterligare information ges av

  • Sari Kujala, direktör för interna tjänster, tfn 029 522 3610
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.