Innehållspresentatör

null Fimea börjar med distansinspektioner av apotek

Fimea börjar med distansinspektioner av apotek

8.7.2020

Fimea tar i bruk distansinspektioner av apotek, med vilka man till viss del kan ersätta de inspektioner som utförs på plats. Distansinspektionerna är en del av förnyelsen i övervakningen av detaljdistributionen.

Utvecklingsarbetet av nya inspektionsformer inleddes redan innan COVID-19-pandemin. I och med att inspektioner som skulle utföras på plats var tvungna att avbrytas på grund av pandemin, påskyndades ibruktagandet av distansinspektioner. De första distansinspektionerna kommer att göras redan under sommaren.

Vid distansinspektionerna skickar apotekaren i förhand begärt material till Fimea och svarar på en förfrågan som sedan ligger till grund för inspektionen. Diskussionen med apotekaren förs på distans vid överenskommen tidpunkt.

Distansinspektioner kan användas för inspektion av många grundfunktioner på apoteken men till exempel läkemedelsframställning inspekteras inte på distans.

Priset för en distansinspektion bestäms tills vidare enligt prissättningen för skriftliga inspektioner eftersom social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer ännu inte inkluderar pris för distansinspektioner.

Ytterligare information ges av

  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, Sektionen för läkemedelsdistribution, tel. 029 522 3246
  • Juha Sinnemäki, överprovisor, Sektionen för läkemedelsdistribution, tel. 029 522 3260
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.