Innehållspublicerare

null Fimea bevakar aktivt situationen beträffande Oriolas läkemedelsleveranser

Fimea bevakar aktivt situationen beträffande Oriolas läkemedelsleveranser

6.9.2017

Fimea inspekterade läget på Oriola onsdagen den 6 september.

I sina leveranser har Oriola prioriterat läkemedlen sedan måndagen och leveranssituationen har förbättrats dag för dag. Enligt uppgifter som lämnats till Fimea har problemens omfattning varierat på olika håll i Finland. I början av veckan var leveransproblemen störst i Egentliga Finland och i Norra Finland. Att situationen håller på att rättas till märks med fördröjning i apoteken.

Fimea har förutsatt att Oriola utan dröjsmål förbättrar kundkommunikationen om läget. Dessutom har Oriola uppmanats att säkerställa brådskande läkemedelsleveranser i form av nödleveranser och att ge apoteken klara instruktioner om praxisen i anslutning till nödleveranser. Oriola ska också säkerställa att kundtjänsten fungerar bättre i denna exceptionella situation.

Oriola bedömer att problemen med läkemedelsleveranserna kommer att lätta i slutet av veckan. Fimea följer hur situationen utvecklas.

Oriolas problem med läkemedelsdistributionen beror på ett nytt affärssystem vars ibruktagande har bromsat upp processerna för att leverera läkemedel. En del läkemedel har uteblivit i leveranserna till apotek och andra kunder.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3210
  • Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • Pasi Peltoniemi, överinspektör, tfn 029 522 3239
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi