Innehållspresentatör

null Fimea begär utlåtanden om lämplighetskriterier för blodgivning

Fimea begär utlåtanden om lämplighetskriterier för blodgivning

19.3.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea begär utlåtanden om lämplighetskriterier för blodgivning. Utlåtanden begärs om huruvida det finns grunder för att ändra det temporära blodgivningsförbudet för män som har sex med män.

Enligt Fimeas nu gällande föreskrift 6/2013 är den temporära avstängningen från blodgivning 12 månader från den tidpunkt när mannen senast har haft sex med en annan man.

Syftet med blodtjänstlagstiftningen är att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos blod och blodkomponenter som är avsedda att användas på människor. Med blodtjänstverksamhet avses donation, forskning, behandling, förvaring, transport och distribution av humanblod och blodkomponenter. Fimea styr och övervakar blodtjänstverksamheten i Finland.

Begäran (pdf)

Ytterligare information ges av

  • Anu Puomila, Överinspektör, tfn 029 522 324
  • Anne Tammiruusu, sektionschef, p. 029 522 3249
  • Eeva Leinonen, Enhetschef, tfn 029 522 3220
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi