Innehållspresentatör

null Femte supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.7.2018

Femte supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.7.2018

1.6.2018

Det femte supplementet (Supplement 9.5) till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft 1.7.2018.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

 

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, avdelningschef, tfn 029 522 3433
  • Redaktion: Soili Jägerhorn, assistent, tfn 029 522 3339
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi