Innehållspublicerare

null Farmakopé-nyhetsbrevet 4/2020 har publicerats

Farmakopé-nyhetsbrevet 4/2020 har publicerats

17.6.2020

I det Farmakopé-nyhetsbrevet 4/2020 berättar vi bland annat om monografier för vacciner, om tekniska handledningen med monografier för IVMP-produkter och om ett nytt stycke Multivariate Statistical Process Control i farmakopén.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea publicerar ett farmakopé-nyhetsbrev som innehåller aktuella nyheter i anslutning till farmakopén och information om utbildningar för aktörerna inom läkemedelsområdet.

Nyhetsbrevet publiceras i elektroniskt format på Fimeas webbplats, men det kan också skickas per e-post. Om du vill beställa nyhetsbrevet till din e-post eller avbeställa det, ska du uppge din kontaktinformation på blanketten som finns bakom länken: Fimea/Europafarmakopé/farmakopé-nyhetsbrev.

De som beställt nyhetsbrevet per e-post kan eventuellt också få andra meddelanden till sin e-post om teman i anslutning till farmakopén avsedda för intressegrupperna, t.ex. utbildningsinformation.

Du kan inverka på nyhetsbrevets innehåll genom att skicka respons.

Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet.

Fimea är den nationella myndigheten bakom farmakopén i Finland.

Läs mer:

Farmakopé-nyhetsbrev 4/2020

Mer information och respons:

FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi