Innehållspublicerare

null Farmakopé-nyhetsbrevet 2/2020 (Covid-19) har publicerats

Farmakopé-nyhetsbrevet 2/2020 (Covid-19) har publicerats

2.4.2020

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har publicerat ett extra farmakopé-nyhetsbrev som innehåller aktuella  farmakopé-nyheter om Covid-19.

Nyhetsbrevet publiceras i elektroniskt format på Fimeas webbplats.

Om du vill beställa nyhetsbrevet till din e-post eller avbeställa det, ska du uppge din kontaktinformation på blanketten som finns bakom länken: Fimea/Europafarmakopé/farmakopé-nyhetsbrev. I de nyhetsbreven finns det nyheter i anslutning till farmakopén och information om utbildningar för aktörerna inom läkemedelsområdet. Nyhetsbrevet ges ut cirka tre gånger om året.

Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet.

Fimea är den nationella myndigheten bakom farmakopén i Finland.

Läs mer

Farmakopé-nyhetsbrev 2/2020 (Covid-19)

Fimea/Europafarmakopé/farmakopé-nyhetsbrev

Mer information och respons

FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi