Innehållspublicerare

null Farmakopé-nyhetsbrevet 1/2022 har publicerats

Farmakopé-nyhetsbrevet 1/2022 har publicerats

23.2.2022

I det Farmakopé-nyhetsbrevet 1/2022 berättar vi bland annat om Farmakopékommissionens 171:a möte, vad som finns i databasen Pediatric Formulary och hur du kan bekanta dig med P4-förfarandet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea publicerar ett farmakopé-nyhetsbrev som innehåller aktuella nyheter i anslutning till farmakopén och information om utbildningar för aktörerna inom läkemedelsområdet.

Nyhetsbrevet publiceras i elektroniskt format på Fimeas webbplats, men det kan också skickas per e-post. Om du vill beställa nyhetsbrevet till din e-post eller avbeställa det, ska du uppge din kontaktinformation på blanketten som finns bakom länken: Fimea/Europafarmakopé/farmakopé-nyhetsbrev.

De som beställt nyhetsbrevet per e-post kan eventuellt också få andra meddelanden till sin e-post om teman i anslutning till farmakopén avsedda för intressegrupperna, t.ex. utbildningsinformation.

Du kan inverka på nyhetsbrevets innehåll genom att skicka respons.

Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet.

Fimea är den nationella myndigheten bakom farmakopén i Finland.

Läs mer

Farmakopé-nyhetsbrev 1/2022

Ytterligare information ges av

  • FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi