Innehållspublicerare

null Farmakopé-nyhetsbrevet 1/2018 har publicerats

Farmakopé-nyhetsbrevet 1/2018 har publicerats

26.1.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea publicerar ett farmakopé-nyhetsbrev som bland annat innehåller aktuella nyheter i anslutning till farmakopén och information om utbildningar för aktörerna inom läkemedelsområdet. Nyhetsbrevet ges ut cirka tre gånger om året.

Nyhetsbrevet publiceras i elektroniskt format på Fimeas webbplats, men det kan också skickas per e-post. Om du vill beställa nyhetsbrevet till din e-post eller avbeställa det, ska du uppge din kontaktinformation på blanketten som finns bakom länken: Fimea/Europafarmakopé/farmakopé-nyhetsbrev.

De som beställt nyhetsbrevet per e-post kan eventuellt också få andra meddelanden till sin e-post om teman i anslutning till farmakopén avsedda för intressegrupperna, t.ex. utbildningsinformation.

Du kan inverka på nyhetsbrevets innehåll genom att skicka respons.

Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll och -säkerhet använder farmakopén i sin verksamhet.

Fimea är den nationella myndigheten bakom farmakopén i Finland.

Läs mer:

Farmakopé-nyhetsbrev 1/2018

Fimea/Europafarmakopé/farmakopé-nyhetsbrev.

Ytterligare information ges av

  • FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi