Innehållspublicerare

null Får veterinärer som arbetar på samma klinik använda ett preparat med specialtillstånd som beviljats en bestämd veterinär eller ska var och en ansöka om ett eget tillstånd?

Får veterinärer som arbetar på samma klinik använda ett preparat med specialtillstånd som beviljats en bestämd veterinär eller ska var och en ansöka om ett eget tillstånd?

Veterinärer som arbetar på samma klinik kan använda samma preparat med det tillstånd som en veterinär ansökt om. Veterinären som undertecknat ansökan om tillstånd ansvarar för korrekt användning och förvaring av preparatet på kliniken.

 

25.10.2021