Innehållspresentatör

null Förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring har korrigerats

Förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring har korrigerats

12.9.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har korrigerat förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring. I korrigeringen av förteckningen bekräftad 3.5.2019 har vissa ATC-koder samt stavfel korrigerats. Inga läkemedelssubstanser eller läkemedelspreparat har tillagts eller raderats i detta sammanhang. Den korrigerade förteckningen över läkemedelspreparat som omfattas av obligatorisk lagring har publicerats på sidan för Obligatorisk lagring.

Läs mera

Obligatorisk lagring

Lagringsskyldighetsförteckning

Ytterligare information ges av

  • Päivi Jutila, koordinator för försäljningstillstånd, tel 029 522 3365
  • Paula Sorsa, koordinator för försäljningstillstånd, tel 029 522 3498
  • Tarja Sissala-Airaksinen, koordinator för försäljningstillstånd, tel 029 522 3316
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi