Innehållspresentatör

null Experter diskuterade en ändring av lämplighetskriterierna för blodgivning

Experter diskuterade en ändring av lämplighetskriterierna för blodgivning

11.11.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ordnar årligen ett möte om blodsäkerheten vid blodgivning, där en expertgrupp diskuterar centrala teman kring blodsäkerhet och utbyter information bland annat om den nationella epidemiologiska situationen i fråga om sjukdomar som överförs via blodet.

Årets möte hölls på Fimea den 4 november 2019 och där diskuterades utöver de ovan nämnda ämnena även lämplighetskriterierna för blodgivning och en begäran om utlåtande med anknytning till det.

Våren 2019 begärde Fimea utlåtanden om lämplighetskriterierna för blodgivning och i synnerhet om huruvida det finns skäl att ändra det temporära blodgivningsförbudet för män som har haft sex med män. Totalt 14 utlåtanden inlämnades. Utlåtandena understödde att det temporära blodgivningsförbudet för män som har haft sex med män kan förkortas från nuvarande 12 månader till 4 månader.

Experterna understödde förslaget att det temporära blodgivningsförbudet för män som har haft sex med män kan förkortas till 4 månader. Enligt Fimeas nu gällande föreskrift 6/2013 är den temporära avstängningen från blodgivning 12 månader från den tidpunkt när mannen senast har haft sex med en annan man.

Fimea beslutar inom de närmaste veckorna om man går in för en ändring av den gällande bestämmelsen.

Ytterligare information ges av

  • Anu Puomila, överinspektör, tfn 029 522 3242
  • Anne Vaskunlahti, sektionschef, tfn 029 522 3249
  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi