Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderar användningen av tocilizumab vid sjukhusvård av vuxna med allvarlig COVID-19-sjukdom

Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderar användningen av tocilizumab vid sjukhusvård av vuxna med allvarlig COVID-19-sjukdom

18.8.2021

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en utvärdering av användningen av inflammationshämmande tocilizumab (RoActemra) vid sjukhusvård av vuxna som insjuknat i allvarlig COVID-19-sjukdom. Tocilizumab används tillsammans med kortikosteroider och extra syrgas eller som komplement till respiratorvård på patienter som lagts in för sjukhusvård.

Tocilizumab betraktas som en möjlig beaktansvärd läkemedelsbehandling vid allvarlig coronavirussjukdom, eftersom läkemedlet hämmar aktiviteten hos interleukin-6, som produceras av kroppens eget immunsystem, vid inflammationstillstånd orsakat av coronavirussjukdom.

EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) utvärderar i försnabbad takt en ansökt utvidgning av indikationen för tocilizumab baserat på ansökningsmaterialet. Europeiska kommissionen beslutar om utvidgningen av indikationen på rekommendation av kommittén för humanläkemedel. EMA informerar om resultaten från utvärderingen eventuellt redan under oktober, om ingen ytterligare information krävs i takt med att utvärderingen fortskrider.

RoActemra fick försäljningstillstånd i EU 2009. Mer information om läkemedlet finns på EMA:s webbplats.

EMA:s meddelande 16.8.2021
EMA starts evaluating use of RoActemra in hospitalised adults with severe COVID-19

Ytterligare information ges av

  • Kari Punnonen, sektionschef, överläkare, tfn 029 522 3440
  • E-postadresserna är i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi