Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att bedöma eventuellt samband mellan sällsynt inflammationssyndrom och covid-19-vaccin

Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att bedöma eventuellt samband mellan sällsynt inflammationssyndrom och covid-19-vaccin

30.8.2021

Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer i samarbete med de nationella läkemedels­myndig­heterna att bedöma om sällsynt inflammationssyndrom (MIS multisystem Inflammatory syndrome) kan vara en följd av coronavaccination. Europeiska läkemedelsmyndigheten och Fimea kommer att informera om hur utvärderingen framskrider.

MIS är ett inflammationssyndrom som har observerats särskilt hos barn och unga vuxna efter en coronavirusinfektion. MIS utvecklas hos mindre än 1 procent av de barn som insjuknat i en coronavirusinfektion, vanligtvis 3–5 veckor efter infektionen. Även i Finland har barn vårdats på sjukhus på grund av MIS efter en coronavirusinfektion. 

I Danmark uppges en 17-årig ung person ha insjuknat i MIS-syndrom efter att ha fått coronavaccin. Patienten var intagen på sjukhus och har återhämtat sig. 

Det kliniska uttrycket för MIS är långvarig hög feber, diarré, kräkningar, magont, huvudvärk, trötthet, bröstsmärta och andningssvårigheter.

I Finland har det hos personer under 18 år efter coronavaccination rapporterats feber, huvudvärk, förstorade lymfkörtlar samt olika hudreaktioner. MIS skiljer sig från de vanliga biverkningarna av coronarvaccination på så sätt att patienterna är mycket sjuka och alltid behöver sjukhusvård.

I Finland har MIS inte anmälts hos barn eller unga under 18 år.

Biverkningsanmälningar ersätter inte bedömningen av vårdbehovet. Vid misstanke om MIS ska patienten uppsöka sjukvård. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården önskas i första hand lämna in anmälningar om biverkningar i anslutning till detta med så omfattande uppgifter som möjligt, inklusive lämplig differentialdiagnostik.

Ytterligare information ges av

  • Maija Kaukonen, sektionschef
  • fornamn.efternamn@fimea.fi