Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder utvärderingen av coronaläkemedlet Paxlovid

Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder utvärderingen av coronaläkemedlet Paxlovid

26.11.2021

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) utvärderar existerande forskningsinformation om läkemedelspreparatet Paxlovid för behandlingen av COVID-19. Den aktiva substansen i läkemedlet Paxlovid från Pfizer är PF-07321332 och ritonavir och det är ett oralt virusläkemedel för vuxna.

Enligt forskningsresultaten minskar läkemedlet risken för sjukhusvård av coronapatienter som är mottagliga för allvarlig sjukdom eller att dö när medicineringen inleds inom 3-5 dagar efter att symtomen har börjat. CHMP utvärderar även läkemedlets kvalitet och säkerhet. 

Syftet med att inleda utvärderingen är att stödja de nationella hälsovårdsmyndigheterna i avgörandet av en eventuell nödanvändning innan det egentliga försäljningstillståndet beviljas när epidemisituationen förvärras inom Europa. Utvärderingen möjliggör snabbt en bedömning som är på EU-nivå och som är baserad på vetenskaplig forskning. 

Utvärderingen fortsätter enligt ett så kallat rullande förfarande för att bevilja försäljningstillstånd. EMA informerar om resultaten från utvärderingen när de är färdiga.

EMA:s meddelande den 19 november 2021:

EMA starts review of Paxlovid for treating patients with COVID-19

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi