Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder en utvärdering av Valnevas coronavirusvaccin

Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder en utvärdering av Valnevas coronavirusvaccin

8.12.2021

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en påskyndad utvärdering (s.k. rolling review) av läkemedelsbolaget Valnevas coronavaccin VL2001.

Kommittén för humanläkemedel beslutade att inleda en utvärdering utifrån tillgängliga laboratorieundersökningar och uppgifter från tidiga kliniska prövningar. På basis av dem bekämpar VL2001-vaccinet SARS-CoV-2-viruset genom att utlösa kroppens egen produktion av antikroppar. Valnevas vaccin innehåller inaktiverat SARS-CoV-2-virus som kombinerats med en intensifierande adjuvant.

Utvärderingen framskrider snabbare enligt ett s.k. rullande granskningsförfarande tills det har samlats tillräckligt med information om vaccinet för beviljande av försäljningstillstånd. Vid utvärderingen gäller samma krav på effekt, säkerhet och kvalitet som normalt då försäljningstillstånd beviljas. EMA informerar om hur utvärderingen framskrider.

EMA:s meddelande den 1 december 2021:

EMA starts rolling review of Valneva’s COVID-19 vaccine (VLA2001)

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi