Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder en utvärdering av coronavirusvaccinet Vidprevtyn

Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder en utvärdering av coronavirusvaccinet Vidprevtyn

22.7.2021

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en påskyndad utvärdering (s.k. rolling review) av läkemedelsbolaget Sanofi Pasteurs coronavaccin Vidprevtyn.

Kommittén för humanläkemedel beslutade att inleda en utvärdering utifrån tillgängliga laboratorie­undersökningar och uppgifter från tidiga kliniska prövningar. I Vidprevtyn-vaccinet används ett laboratorieframställt s.k. spikprotein som förekommer i SARS-CoV-2-virusets ytstruktur. Vidprevtyn-vaccinet bekämpar SARS-CoV-2-viruset genom att utlösa kroppens egen produktion av antikroppar.

Utvärderingen framskrider snabbare enligt ett s.k. rullande granskningsförfarande tills det har samlats tillräckligt med information om vaccinet för beviljande av försäljningstillstånd. Vid utvärderingen gäller samma krav på effekt, säkerhet och kvalitet som normalt då försäljningstillstånd beviljas. EMA informerar om hur utvärderingen framskrider.

EMA:s meddelande av den 20 juli 2021:
EMA starts rolling review of COVID-19 vaccine Vidprevtyn 
 

Ytterligare information ges av

  • Kari Punnonen, sektionschef, överläkare, tfn 029 522 3440
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi