Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder en utvärdering av användningen av Pfizer-BioNTechs coronavaccin för 12–15-åringar

Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder en utvärdering av användningen av Pfizer-BioNTechs coronavaccin för 12–15-åringar

7.5.2021

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har meddelat att de inleder en utvärdering av användningen av Pfizer-BioNTechs coronavaccin Comirnaty i vaccineringen av 12–15-åringar. Enligt försäljningstillståndet för vaccinet kan det för närvarande endast ges till personer över 16 år.

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömer en utvidgning av indikationen för vaccinet till en yngre åldersgrupp på basis av tillgängliga uppgifter som innehavaren av försäljningstillstånd levererat, exempelvis från en pågående stor klinisk läkemedelsstudie som omfattar den här åldersgruppen. 

Europeiska läkemedelsmyndigheten informerar om hur utvärderingen framskrider. Resultaten av den försnabbade utvärderingen väntas bli klara i juni, ifall det inte uppstår behov av vidare rön när utvärderingen framskrider.

EMA:s meddelande 3.5.2021

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi