Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten har publicerat anvisningar för utveckling av vaccin mot de nya varianterna av coronaviruset

Europeiska läkemedelsmyndigheten har publicerat anvisningar för utveckling av vaccin mot de nya varianterna av coronaviruset

2.3.2021

Vaccin som godkänts inom EU är effektiva mot den vanligaste typen av coronaviruset. Virusen muterar dock vanligtvis och flera nya covid-19-virusvarianter har identifierats under de senaste månaderna. I fortsättningen kan det alltså vara nödvändigt att utveckla nya vaccinversioner som erbjuder ett effektivare skydd även mot muterade virusstammar.

För att effektivera utvecklingsarbetet har det nu publicerats anvisningar som beskriver kraven på laboratorie-, non-kliniska och kliniska undersökningar av nya vaccin för försäljningstillstånd. Anvisningarna gäller en situation där tillverkaren redan har ett vaccin med försäljningstillstånd inom EU.

EMA:s nyhet:

Adapting COVID-19 vaccines to SARS-CoV-2 variants: guidance for vaccine manufacturers

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi