Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerar om användningen av klorokin och hydroxiklorokin för behandling av COVID-19

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) informerar om användningen av klorokin och hydroxiklorokin för behandling av COVID-19

1.4.2020

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA meddelar att klorokiner och hydroxiklorokiner som används som malarialäkemedel och vid behandling av vissa autoimmuna sjukdomar, såsom reumatism, endast bör användas i behandlingen av coronavirus som en del av kliniska läkemedelsprövningar eller inom ramen för de nationella behandlingsrekommendationerna. På så sätt insamlas tillförlitlig information om läkemedlets effekt vid behandlingen av coronavirus.

Dessutom medför användning av läkemedlen risk för allvarliga biverkningar och interaktioner särskilt vid höga doser eller tillsammans med andra läkemedel. Läkemedlen är också nödvändiga för vissa patientgrupper, särskilt vid behandling av autoimmuna sjukdomar, och därför är det viktigt att undvika störningar i tillgången på läkemedlen för att trygga dessa läkemedelsbehandlingar.

Vid användning av klorokiner och hydroxiklorokiner framhäver läkemedelsmyndigheterna att:

  • Patienterna endast ska använda dessa läkemedel under handledning av en läkare och enligt ordination.
  • Hälso- och sjukvårdsaktörerna ska säkerställa att det finns tillräckligt med läkemedel för behandlingen av patienter med kroniska sjukdomar.
  • Behandlingsförsök som avser COVID-19 ska helst ske i samband med kontrollerade kliniska läkemedelsprövningar.
  • Experimentell användning är också möjlig i enlighet med de nationella vårdrekommendationerna.

I Finland följer man för närvarande aktivt hur situationen och forskningsrönen utvecklas och överväger om det behövs en nationell vårdrekommendation.

Läs mer:

EMAs meddelande 1.4.2020 (på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Esa Heinonen, direktör, tfn 029 522 3310
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi