Innehållspresentatör

null Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.1.2020

Europafarmakopéns tionde upplaga träder i kraft 1.1.2020

2.12.2019

Europafarmakopéns tionde upplaga (European Pharmacopoeia 10th Edition) träder i kraft 1.1.2020. 

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form. 

 

Läs mer: 

Beslut (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet 

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, avdelningschef, tfn 029 522 3433
  • Redaktion: Soili Jägerhorn, assistent, tfn 029 522 3339
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi