Innehållspublicerare

null Europafarmakopéns elfte upplaga träder i kraft 1.1.2023

Europafarmakopéns elfte upplaga träder i kraft 1.1.2023

9.12.2022

Europafarmakopéns elfte upplaga (European Pharmacopoeia 11th Edition) träder i kraft 1.1.2023.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, Sektionsschef, tfn 029 522 3433
  • Redaktion:
  • Soili Jägerhorn, Assistent, tfn 029 522 3339
  • E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi