Innehållspublicerare

null EU:s föränderliga läkemedelslagstiftning och EU:s webbinarium om aktuella läkemedelsfrågor den 10 oktober 2023 - anmäl dig!

EU:s föränderliga läkemedelslagstiftning och EU:s webbinarium om aktuella läkemedelsfrågor den 10 oktober 2023 - anmäl dig!

5.9.2023

Målet med webbinariet är att ge information om centrala läkemedelsfrågor som pågår inom EU och diskutera förändringarna ur Finlands synvinkel. Webbinariet behandlar de centrala förslagen och målen för den europeiska läkemedelslagstiftningen som EU-kommissionen publicerade i april 2023. Vi hör kommentarer om hurdana effekter reformen av läkemedelslagstiftningen kommer att ha för Finlands del och globalt ur läkemedelsmyndighetens, läkemedelsindustrins och patienternas synvinkel.

Utöver reformen av läkemedelslagstiftningen informerar webbinariet om Europeiska hälsounionen och verksamheten vid Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsorisker (HERA). Vi önskar att deltagarna aktivt diskuterar och ställer frågor till inledarna.

Webbinariet riktar sig till läkemedelsbranschens intressentgrupper, alla som är intresserade av läkemedelsfrågor inom EU och studerande. Den ordnas i Zoom 10.10.2023 kl. 12–15. De som anmält sig får en Zoom-länk ett par dagar före webbinariet. Evenemanget ordnas av Östra Finlands universitet och Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling RATTI. Webbinariet ordnas på finska.

Anmäl dig till webbinariet senast 6.10.2023: Anmälningslänk

Program

12.00 Evenemanget öppnas & välkommen

Katri Hämeen-Anttila, Professor, Östra Finlands universitet, farmaceutiska institutionen
 

12.10 Vad innehåller EU:s läkemedelspaket?

Mari Laurén-Häussler, regeringssekreterare, SHM
 

12.40 Kommentaranföranden

Anna Siira, direktör, Fimea

Nadia Tamminen, direktör, Lääketeollisuus ry

Heikki Bothas, verksamhetsledare, Rinnakkaislääketeollisuus rf

Mirjami Tran Minh, specialsakkunnig, Soste
13.20 Frågor och diskussion
 

13.40 Paus
 

14.00 Övriga aktuella ärenden inom EU

Europeiska hälsounionen, inkl. EMA:s utvidgade mandat

Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsorisker (HERA)

Ulla Närhi, nationell expert, European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)
14.30 Frågor och diskussion
 

14.55 Evenemangets avslutningsord

Katri Hämeen-Anttila, Professor, Östra Finlands universitet, farmaceutiska institutionen
 

15.00 Webbinariet avslutas

Läs mer

EU-kommissionen, reformen av den europeiska läkemedelslagstiftningen (Reform of the EU pharmaceutical legislation) (på engelska)

European Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA (Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsorisker)

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling RATTI på Fimeas webbplats

Forskningsgruppen för läkemedelspolitik (Östra Finlands universitet)

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, professor, socialfarmaci, Östra Finlands universitet E-post enligt principen fornamn.efternamn@uef.fi.
  • Jasmin Paulamäki, provisor, tfn 029 522 3604, Fimea E-postadressen har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.