Innehållspublicerare

null EU:s databas för veterinärmedicinska läkemedel har öppnats 28.1.2022

EU:s databas för veterinärmedicinska läkemedel har öppnats 28.1.2022

28.1.2022

Databasen för veterinärmedicinska läkemedel (Union Product Database, UPD) som är öppen för alla och förutsätts i EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel (2019/6) har öppnats. Databasen upprätthålls av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och de nationella läkemedelsmyndigheterna.

Databasen kommer att omfatta basuppgifter om alla veterinärmedicinska läkemedel med försäljningstillstånd i EU oberoende av försäljningstillståndsprocessen och uppgifter om tillgången till veterinärmedicinska läkemedel i olika medlemsstater. I databasen finns också produktresuméer och bipacksedlar för veterinärmedicinska läkemedel. Sökningar kan göras utifrån den aktiva substansen, veterinärläkemedlets namn, djurart och doseringssätt. Som sökgrund kan dessutom användas ATCvet kod, tillgänglighet, försäljningstillståndets status och datum för beviljande av försäljningstillstånd eller alfabetisk sökning A-Z. Databasen kan även nyttjas vid val av behandlingsalternativ genom att jämföra uppgifterna.

I databasen sköter innehavarna av försäljningstillstånd själva de administrativa processerna, vilket förenklar och ökar smidigheten.

Variationer som kräver icke-bedömning kan tills vidare inte skötas i databasen, om inte det preparat med försäljningstillstånd som är föremål för variationen i Finland hittas där. I dessa fall ber vi er skicka e-post till adressen vet.applications@fimea.fi så att Fimea omedelbart kan komplettera databasen gällande detta.

Vid publiceringstillfället har man inte fått uppgifter i databasen om alla över 40 000 preparat som godkänts inom EU, men myndigheterna gör sitt bästa för att uppdatera uppgifterna.

Bekanta dig med databasen

EMA: Union Product Database (UPD), Access Policy (pdf, på engelska)

EMA: databasen för veterinärmedicinska läkemedel (Union Product Database, UPD) (på engelska)

Veterinary medicines - webbplats för veterinärmedicinska läkemedel
 

Mer information ges av:

Heidi Mustalammi, processchef, tfn 029 522 3329

Paula Kajaste, försäljningstillståndskoordinator, tfn 029 522 3395

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi