Innehållspublicerare

null Ett webbinarium om ändringar i registreringen av medicintekniska produkter ordnas 9.11.2021

Ett webbinarium om ändringar i registreringen av medicintekniska produkter ordnas 9.11.2021

7.9.2021

Fimea ordnar ett informations- och diskussionsmöte för sina intressentgrupper om ändringar i registreringen av medicintekniska produkter torsdagen den 9 november 2021 kl. 9.00–15.30. Mötet ordnas i form av ett webbinarium.

Under mötet behandlar vi de ändringar i registreringen av aktörer och produkter som kommit till genom den ikraftträdda EU-lagstiftningen och den nya nationella lagstiftningen. Deltagarna rekommenderas att på förhand läsa Fimeas föreskrift 2/2021 Föreskrift om anmälningar till myndigheterna av aktörs- och produktregistrering i samband med medicintekniska produkter, Föreskrift 2/2021.   

Frågor önskas på förhand senast 18.10.2021

Du kan skicka preliminära diskussionsämnen och förhandsfrågor per e-post till adressen laiteinfo@fimea.fi senast 18.10.2021. Experterna strävar efter att svara på frågorna så att även övriga deltagare på seminariet har nytta av svaren.

Webbinariet är gratis och öppet för alla som är intresserade av ämnet. Webbinariet riktar sig särskilt till:

  • tillverkare av medicintekniska produkter (både MD- och IVD-produkter), auktoriserade representanter, tillverkare av produkter avsedda för individuellt bruk, importörer och personer som sätter ihop modulsammansatta produkter och vårdset samt tillhandahållare av steriliseringstjänster, enheter inom hälso- eller sjukvården som bedriver egen produkttillverkning och distributörer av medicintekniska produkter samt
  • aktörer som på marknaden tillhandahåller en in vitro-diagnostisk (IVD) produkt avsedd för självtestning som personen importerar till Finland, eller en medicinteknisk produkt som innehåller mänskliga vävnader eller ämnen som härstammar från mänskligt blod eller blodplasma.

Webbinariet kan följas som direkt webbsändning via internet. Vi publicerar en länk i webbnyheten före webbinariet. Det krävs ingen anmälan för att delta i webbinariet, och man kan delta även om man inte ställt frågor i förväg.

Webbinariet bandas och kommer senare att kunna ses på Fimeas webbplats.

Preliminärt program för webbinariet

  • Öppning, välkommen
  • Eudameds produktavsnitt
  • Fimeas e-tjänst

Programmet preciseras senare.

Läs mer om registreringen:

Föreskrift 2/2021 (Finlex)

Lag om medicintekniska produkter 719/2021 (Finlex)

Förordning (EU) 2017/745 (MDR): MD-förordning EU/2017/745 (EUR-Lex)

Förordning (EU) 2017/746 (IVDR): IVD-förordning 2017/746 (EUR-Lex)

Ytterligare information ges av

  • Sari Tuomaala, assistent, laiteinfo@fimea.fi