Innehållspublicerare

null Ett öppet webbinarium om ändringar i lagstiftningen om medicintekniska produkter ordnas 6.5.2021

Ett öppet webbinarium om ändringar i lagstiftningen om medicintekniska produkter ordnas 6.5.2021

29.4.2021

Fimea ordnar ett öppet webbinarium om de aktuella ändringarna i lagstiftningen för medicintekniska produkter, ekonomiska aktörer och professionell användning av produkterna. Webbinariet, som består av presentationer av Fimeas experter på övervakning av medicintekniska produkter, täcker alla aspekter av kraven som förändras i och med den nya EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen, med undantag för produkter i enlighet med bilaga XVI i förordningen.

Man kan följa med webbinariet som en direktsändning på webben torsdag 6.5.2021 kl. 9–16. Webbinariet är öppet för alla och man behöver inte anmäla sig till det. Webbinariet hålls på finska.

Under webbinariet har de som följer med webbsändningen möjlighet att ställa frågor via diskussionsspalten. Frågorna behandlas efter presentationerna i den mån tidtabellen tillåter. En inspelning av webbinariet publiceras senare på Fimeas webbplats.

Följ med sändningen via den här länken.

Till responsenkäten (på finska)

Program

Kl.

9.00–  Välkommen till Fimeas webbinarium
9.10–  Tillverkarens allmänna skyldigheter
9.40–  Utsläpp på marknaden

10.10–10.25  Paus

10.25–  Övervakning efter utsläpp på marknaden
10.55–  Spårbarhet, UDI och registrering
11.30–  Klinisk forskning om utrustning
11.50–  Övergångstider

12.00–13.00  Paus

13.00–  Informationskällor
13.20–  Nationell lag (SHM)
13.50–  Nationell lag och IVD
14.10–  Betalningsförordningen

14.30-14.40  Paus

14.40–  Importörernas och distributörernas skyldigheter
15.10–  Den professionella användarens ansvar
15.30–  Sammanfattning och möjlighet till diskussion
16.00    Webbinariet avslutas.

Fimeas webbnyhet 19.3.2021: Ett webbinarium om ändringar i lagstiftningen om medicintekniska produkter ordnas 6.5.2021

Mer information:

laiteinfo@fimea.fi