Innehållspublicerare

null Ett flertal vetenskapliga kommittéer och arbetsgrupper sammanträdde i Helsingfors i november

Ett flertal vetenskapliga kommittéer och arbetsgrupper sammanträdde i Helsingfors i november

12.12.2019

Fimea stod i november värd för ett flertal möten under EU-ordförandeskapsperioden för vetenskapliga kommittéer inom det europeiska läkemedelstillsynsnätverket i Helsingfors.

Fimea och Livsmedelsverket svarar tillsammans för värdskapet för WGEO:s möte i Helsingfors

Working Group of Enforcement Officers (WGEO) är ett samarbetsnätverk under huvudmännen för de europeiska läkemedelsmyndigheterna (HMA) med representanter såväl från läkemedelsverken som från polisen och tullen. Arbetsgruppen fokuserar på illegal tillverkning, distributionskedja och illegal försäljning på internet gällande läkemedel, övrig läkemedelsbrottslighet, fenomen och hot i samband med läkemedelsförfalskningar samt olagligheter vid läkemedelsbehandling av djur.

Arbetsgruppen sammanträdde 10–13.11.2019 i Helsingfors för ett möte som arrangerades i samarbete mellan Fimea och Livsmedelsverket under Finlands EU-ordförandeskapsperiod. I mötet deltog närmare 100 representanter.

Det tre dagar långa mötet avslutades med en praktisk övning i att kommunicera risker i olika exempelfall.

Närmare upplysningar:

Sami Paaskoski, överprovisor, Fimea, p. 029 522 3237
Henrietta Helin, Livsmedelsverket, henrietta.helin-soilevaara@ruokavirasto.fi
 

IT-direktörer och CMDh i gemensamt möte

Ett gemensamt möte för IT-direktörer och samordningsgruppen för förfarandet för ömsesidigt erkännande och decentraliserat förfarande (CMDh) arrangerades 18–20.11.2019. Mötet hade cirka 85 deltagare.

Aktuellt på IT-direktörernas agenda var särskilt det europeiska läkemedelstillsynsnätverkets kommande strategi och dess förutsättningar för IT. Pågående projekt för IT-system behandlades, till exempel elektronisk läkemedelsinformation (ePI) och nya projekt planerades, bl.a. för de behov som den nya lagstiftningen om veterinärläkemedel och kliniska prövningar medför.

Teman i CMDh:s eget avsnitt gällde bland annat tillgång, medicintekniska produkter och biosimilarer samt databasen Medicin75+ som presenterades av Fimea.

Närmare upplysningar:

IT-directors:
Jaakko Hartikka, direktör av informationsresurser, tfn 029 522 3619

CMDh:
Pauliina Ikäheimo, överläkare, tfn 029 522 3334
Päivi Jutila, koordinator för försäljningstillstånd, tfn. 029 522 3365

Särläkemedel, läkemedel för pediatrisk användning och ATMP-preparat tas upp på gemensamt möte

Europeiska läkemedelsmyndighetens Pediatriska kommitté, Särläkemedelskommitté (COMP) och Kommitté för avancerade terapier (CAT) sammanträdde för ett gemensamt strategiskt möte 20–22.11.2019 under EU-ordförandeskapsperioden.

Målet var att fördjupa sig i de olika kommittéernas gemensamma utmaningar vid utvärdering och marknadsintroduktion av särläkemedel, läkemedel för pediatrisk användning och preparat för avancerade terapier. Vid mötet presenterades även utredningar om tillgången till dessa läkemedel i Norden och i olika EU-medlemsländer.

Dessutom bekantade Pediatriska kommittén (PDCO) sig inom sitt eget mötesprogram med det nya barnsjukhuset och dess rutiner som tar hänsyn till barn och familjer.

Närmare upplysningar:

PDCO:
Ann Marie Tötterman, specialforskare, tfn 029 522 3351
Pia Annunen, överläkare, tfn 029 522 3460

COMP:
Karri Penttilä, överläkare, tfn 029 522 3420
Johanna Lähteenvuo, överläkare, tfn 029 522 3457

CAT:
Heli Suila, specialforskare, tfn 029 522 3019
Olli Tenhunen, överläkare, tfn 029 522 3462

Huvudmännen för de europeiska läkemedelsmyndigheterna i HMA II-möte

Huvudmännen för de europeiska läkemedelsmyndigheterna (Heads of Medicines Agencies, HMA) sammanträdde 27–29.11.2019 för det andra mötet under Finlands EU-ordförandeskapsperiod i Levi i Kittilä.

På agendan fanns bland annat nätverkets strategi, tillgången till läkemedel, Brexit samt andra aktuella frågor om läkemedel så som big data och beredning av en gemensam elektronisk bipacksedel. Bland Finlands teman behandlades webbplatsen för läkemedelsfostran och databasen Medicin75+. Utöver huvudmännen för de nationella läkemedelsmyndigheterna deltog även representanter för ledningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten och från Europeiska kommissionen i mötet.

Närmare upplysningar:

Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100
Esa Heinonen, direktör, tfn 029 522 3310

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi