Innehållspublicerare

null Ersättande veterinärmedicinskt läkemedel för det återkallade Sedaman vet

Ersättande veterinärmedicinskt läkemedel för det återkallade Sedaman vet

31.12.2021

Innehavaren av försäljningstillståndet för Sedaman vet har återkallat försäljningstillståndet den 13.12.2021. Läkemedlet var det enda veterinärmedicinska läkemedlet innehållande magnesiumsulfat med försäljningstillstånd i Finland.

Läkemedel som lämpar sig för vård av hypomagnesemiska tillstånd hos produktionsdjur finns inte tillgängliga just nu, men situationen förbättras inom kort. Fimea har beviljat ett tidsbundet specialtillstånd för Magnesium Veto-Veine, och enligt uppgifter som Fimea fått kan läkemedlet rekvireras från läkemedelsgrossister i början av januari. Koncentrationen av magnesiumsulfat i läkemedlet är 132 mg/ml och förpackningsstorleken är 250 ml. Enligt produktresumén kan läkemedlet ges intravenöst och under huden.

Ytterligare information ges av

  • Tita-Maria Muhonen, Veterinär, tel. 0295223394
  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, Veterinär, tel. 0295223354