Innehållspresentatör

null Enkätundersökning om anmälning av läkemedelssäkerhet och -biverkningar har inletts

Enkätundersökning om anmälning av läkemedelssäkerhet och -biverkningar har inletts

13.9.2017

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat en enkät vars syfte är att utreda hur väl man känner till förfaranden för att anmäla läkemedelsbiverkningar samt på vilket sätt de anmäls. Enkäten är avsedd för såväl patienter som yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Resultaten behandlas vid Europeiska läkemedelsmyndigheten och en sammanfattning som upprättas över dem skickas till Europeiska kommissionen. Resultaten kommer även att offentliggöras.

Myndigheter och läkemedelsföretag runt om i världen samlar in information om läkemedelsbiverkningar. Ett läkemedels nytta-riskförhållande bedöms kontinuerligt som en helhet i ljuset av den information som kommer in bl.a. via anmälningar. I Finland samlar man in information om observation av läkemedels- och vaccinbiverkningar i Fimeas biverkningsregister.

Enkät

Mer information om biverkningar