Innehållspresentatör

null Enkät om sammansättningen i koordineringsgruppen för det nationella nätverket för läkemedelsinformation för perioden 2021–2026

Enkät om sammansättningen i koordineringsgruppen för det nationella nätverket för läkemedelsinformation för perioden 2021–2026

13.10.2020

Fimea koordinerar det nationella nätverket för läkemedelsinformation och tillsätter den koordinerings­grupp som ansvarar för nätverkets verksamhet. Syftet med den nu öppnade enkäten är att reda ut Fimeas intressentgruppers önskemål om koordineringsgruppens sammansättning 2021–2026. Enkäten är öppen 8–22 oktober 2020. Nätverket för läkemedelsinformation och koordineringsgruppens verksamhet grundar sig på Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen ‒ Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026.

Koordineringsgruppens sammansättning

Koordineringsgruppen ansvarar för nätverkets verksamhet, arbetsfördelning och interna och externa kommunikation i samarbete med aktörerna i nätverket. Koordineringsgruppens uppgifter under perioden 2021–2026 är bland annat att aktivt följa upp, kommentera och främja arbetsgruppernas åtgärder samt att identifiera behovet av nya åtgärder tillsammans med arbetsgrupperna. Dessutom för koordineringsgruppen en aktiv diskussion med arbetsgruppen "Forskning och uppföljning" om resultaten av den nationella och internationella forskningen om läkemedelsinformation samt om förverkligandet av målen i läkemedelsinformationsstrategin.

Då koordineringsgruppen sammankallas iakttas följande principer:

  • det väljs en medlem för att representera vart och ett av de fyra strategiska målen i den nya läkemedelsinformationsstrategin. Valet genomförs med hjälp av resultaten av denna enkät
  • var och en av de sex arbetsgrupperna i nätverket för läkemedelsinformation utser en egen representant till koordineringsgruppen
  • en fungerande koordineringsgrupp omfattar cirka tio personer
  • koordineringsgruppens mandatperiod är sex år, dvs. hela strategiperioden 2021–2026
  • Fimea är ordförande och sekreterare för koordineringsgruppen.

Koordineringsgruppens sammansättning presenteras vid diskussionsmötet om läkemedelsinformations­strategin 2021–2026 den 5 november 2020 kl. 9:00–11:00.

Sammansättningen i de övriga arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna utser sina egna representanter till koordineringsgruppen vid sitt konstituerande möte i början av 2021. Läkemedelsinformationsnätverkets arbetsgrupper är öppna för alla organisationer och anmälan till dem börjar den 5 november 2020.

Samlade länkar:

Länk till Webropol-enkäten

Strategin på finska (pdf)

Anmälan till det offentliga diskussionstillfället 5.11.2020 kl. 9.00–11.00 senast den 19 oktober 2020

Fimeas webbnyhet (21.09.2020): Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021‒2026 under kommentarsomgång 21.9‒18.10.2020

Verksamheten inom nätverket för läkemedelsinformation (Länk till Fimeas webbplats)

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi