Innehållspublicerare

null En webbsida om coronavaccinernas inrapporterade biverkningar har öppnats

En webbsida om coronavaccinernas inrapporterade biverkningar har öppnats

27.1.2021

Fimea öppnade en webbsida om coronavaccinernas inrapporterade biverkningar den 27 januari 2021. På webbsidan uppdateras flera gånger i veckan antalet biverkningsanmälningar och hur allvarliga de är. På onsdagar publiceras en veckorapport om de vanligaste inrapporterade biverkningarna, samt bakgrundsinformation om patienterna och anmälarna.

De vanligaste inrapporterade vaccinbiverkningarna är reaktioner vid injektionsstället och lindriga allmänsymtom, såsom feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk. Hälsovårdspersonal och konsumenter uppmuntras anmäla till Fimea särskilt sådana biverkningar som är

  • oförutsedda – dvs. de nämns inte i vaccinernas produktinformation eller
  • allvarliga – dvs. de har lett till död, livsfara, sjukhusvård eller förlängt det, orsakat en bestående skada, funktionsnedsättning eller en medfödd missbildning.

Det är viktigt att anteckna vaccinets produktnamn och om möjligt, satsnumret som finns angivet i Mina Kanta -webbtjänsten.

Biverkningsanmälningarna lagras i databaser, i vilka man söker signaler, dvs. tecken på sådana nya och sällsynta biverkningar som framkommer först när stora grupper av människor vaccineras. Utifrån signalerna uppdateras vaccinernas produktinformation och vaccinationsanvisningar.

Läs mer:

Fimeas register över biverkningar: Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Att göra en biverkningsanmälan

Ytterligare information ges av

  • Maija Kaukonen, överläkare, tfn 029 522 3308
  • Liisa Näveri, chef för enheten för läkemedelssäkerhet, tfn 029 522 3340
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi