Innehållspublicerare

null En studie kring biosimilarer inleds

En studie kring biosimilarer inleds

5.1.2018

Det kommer ökande mängder biosimilarer på marknaden under de närmaste åren, och stora förväntningar ställs på dem när det gäller att dämpa läkemedelskostnaderna. De biologiska läkemedelsbehandlingarna, medräknat biosimilarerna, är emellertid förknippade med ett behov av kunskap och med synpunkter som det är viktigt att beakta när vi tar biosimilarerna i bruk. Av den här orsaken inleder Fimea en studie för att undersöka vilka faktorer som främjar respektive hindrar ibruktagningen av biosimilarer.

Under studien intervjuas läkare på universitets- och centralsjukhus på olika håll i Finland som behandlar reumatiska sjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar, psoriasis och diabetes. Dessutom intervjuas patienter som använder biologiska läkemedelsbehandlingar.

Studien finansieras av Fpa, och social- och hälsovårdsministeriet stöder forskningen. Studiens grundläggande resultat publiceras under 2019. Studien tar fram kunskap till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet och bidrar till att främja rationell läkemedelsbehandling i Finland.

Läs mer

Vad är biosimilarer?

Biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja käyttö Suomessa – Terveydenhuollon käytäntöjä ja näkökulmia (Ibruktagande och användning av biologiska läkemedel i Finland. Praxis och synvinklar inom hälso- och sjukvården)

Ytterligare information ges av

  • Merja Merikoski, forskare, tfn 029 522 3532
  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513