Innehållspresentatör

null En liten mängd Avonex förfyllda injektionssprutor dras tillbaka från marknaden

En liten mängd Avonex förfyllda injektionssprutor dras tillbaka från marknaden

21.10.2019

Biogen Finland Oy drar tillbaka två partier Avonex 30 mikrog/0,5 ml förfyllda injektionssprutor (interferon beta-1a), som används för behandlingen av MS-sjukdom, från den finländska marknaden. I tillverkningsskedet har preparatets sterilitet äventyrats i en del av injektionsprutorna. Återkallelsen av de aktuella partierna inverkar inte på tillgången till läkemedlet.

Då det gäller att återkalla läkemedel som redan expedierats till patienterna har åtgärderna begränsats till läkemedlets tillverkningspartier 1423297 och 1423361 som expedierats efter den 1 april 2019. Apoteken tar vid behov kontakt med patienterna i fråga. Partier har uppskattningsvis expedierats till 100–150 patienter. Apoteken har lagstadgad skyldighet att föra receptdagbok över expedierade läkemedelsförskrivningar. Dessutom ska satsnumret på ett biologiskt läkemedel som expedierats till kunden kunna utredas i fem år efter expedieringen.

Ytterligare information ges av

  • överprovisor Sami Paaskoski, telefon 029 522 3237
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi