Innehållspresentatör

null En förstudie om apoteksekonomin och kostnaderna för läkemedelsbehandling har publicerats

En förstudie om apoteksekonomin och kostnaderna för läkemedelsbehandling har publicerats

29.1.2020

År 2018 uppgick värdet av den totala läkemedelsförsäljningen till cirka 3,3 miljarder euro i Finland. Av detta kom 2,5 miljarder euro från försäljningen av recept- och egenvårdsläkemedel inom öppenvården. Apotekens roll i öppenvårdens läkemedelsdistribution är central.

En förstudie som har gjorts i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och Folkpensionsanstalten har blivit klar. Förstudien innehåller samlad information om kostnaderna för läkemedelsbehandling och nuläget inom apoteksekonomin i Finland.

Social och hälsöministeriets nyhet  (28.1.2020)