Innehållspublicerare

null Emerade-adrenalinpennorna dras tillbaka från konsumenterna

Emerade-adrenalinpennorna dras tillbaka från konsumenterna

24.2.2020

Pharma Swiss Česká republika s.r.o som är innehavare av försäljningstillståndet för Emerade-adrenalinpennor drar tillbaka preparatet på patientnivå som säkerhetsåtgärd. I samband med pennorna har det förekommit i enstaka fall att Emerade-pennan inte fungerat på första försöket. Det kan ha krävt en kraftigare tryckning eller flera försök för att få ut dosen.

Om läkemedelsanvändaren har en Emerade-penna från vilket som helst parti, ska den återlämnas till apoteket. Det är inte frågan om ett utbytbart preparat. För att få ett ersättande preparat förutsätts det att patienten har en läkemedelsordination för ett ersättande preparat. Patienten ska skaffa en ny adrenalinpenna samtidigt eller före Emerade-pennan återlämnas till apoteket.

Innehavaren av försäljningstillståndet har gett apoteken anvisningar om bytet av läkemedlet.

Emerade-pennan används som första hjälpen vid svåra, plötsliga och livshotande allergiska reaktioner (anafylaktisk chock) orsakade av insektsstick eller -bett, födoämnen, läkemedel eller fysisk ansträngning.

Om du är en användare av Emerade-adrenalinpenna:

  • Kontakta den behandlande läkaren för att få en läkemedelsordination för ett ersättande preparat.
  • Återlämna Emerade-pennan på apoteket.
  • Kontrollera före återlämnandet att du har ett ersättande preparat i din användning.

I fall av anafylaxi måste man alltid kontakta larmcentralen

Fimea påminner om att vilka som helst adrenalinautoinjektorer är avsedda för första hjälpen. Patienten ska alltid uppsöka vård efter användning av en penna. I fall av en situation ska man ringa nödnumret 112, larma ambulans och nämna i samband med detta anafylaxi, även om patientens symtom redan verkar försvinna. Det är bra att ta med den använda autoinjektorn.

Närmare upplysningar ges av

Representanten för innehavaren av försäljningstillstånd är i första hand Medeca Pharma AB: 

Tea Lummi, area manager, tfn 040 866 9200

Fimea

Tuomo Lapveteläinen, överläkare, tfn 029 5223375

Timo Mauriala, enhetschef, tfn 029 5223214

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.