Innehållspublicerare

null EMA utvärderar en utvidgning av användningen av Imvanex-vaccin till att omfatta apkoppor

EMA utvärderar en utvidgning av användningen av Imvanex-vaccin till att omfatta apkoppor

1.7.2022

Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) utvärderar en utvidgning av användningen av Imvanex vaccin mot apkoppor. Imvanex innehåller levande modifierat vaccinia ankara -virus som liknar smittkoppor. Imvanex bedöms också ge skydd mot apkoppsvirus, eftersom det är mycket likt smittkoppsviruset.

Kommittén för humanläkemedel beslutade att inleda utvärderingen utifrån tillgängliga laboratorieundersökningar. Enligt forskningsresultaten sätter Imvanex i gång kroppens produktion av antikroppar och hjälper till att bekämpa apkoppssmitta.

I EU har Imvanex försäljningstillstånd mot smittkoppor, men tillgången till vaccinet är begränsad. Samma preparat är tillgängligt i USA under namnet Jynneos. Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté (Emergency task force) rekommenderar att de europeiska läkemedelsmyndigheterna överväger att skaffa Jynneos-vaccinet som har försäljningstillstånd i USA som ersättande vaccin till EU, ifall att antalet apkoppssmittor ökar. I USA har vaccinet försäljningstillstånd mot både smittkoppor och apkoppor.

Läs mer

EMAs meddelande (28.6.2022)

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@fimea.fi.