Innehållspublicerare

null EMA utvärderar användningen av dexametason på coronapatienter

EMA utvärderar användningen av dexametason på coronapatienter

28.7.2020

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en utvärdering av användningen av dexametason i behandlingen av covid-19-patienter som hamnat på sjukhus. Utvärderingen grundar sig på studien RECOVERY, där man undersökte effekterna av dexametason hos vuxna som fått extra syre.

Enligt preliminära resultat minskade dexametason dödligheten bland patienter som behövt extra syre. I lindrigare fall verkar det inte ha någon effekt.

Dexametason är ett kortikosteroidläkemedel, som bland annat används vid behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer.

På basis av utvärderingen ger EMA ett utlåtande om resultaten av studien RECOVERY och om eventuell användning av dexametason i läkemedelsbehandlingen av covid-19 orsakad av coronavirus.

Fimea följer EMAs utvärdering och informerar om resultaten när utvärderingen är klar.

Läs mer:

EMAs nyhet 24.7

Studien Recovery

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • E-postadress i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi