Innehållspublicerare

null EMA uppdaterade sin rekommendation om användning av remdesvir

EMA uppdaterade sin rekommendation om användning av remdesvir

13.5.2020

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för humanläkemedel (CHMP) uppdaterade sin rekommendation om användning av remdesvir vid behandling av coronavirussjukdomen covid-19 inom de s.k. compassionate use-programmen. Läkemedlet kan också ges till andra än sådana som behöver respiratorvård och behandlingstiden kan i vissa fall förkortas.

Remdesvir har ännu inte försäljningstillstånd inom EU. CHMP utvärderar som bäst en påskyndad användning av remdesvir vid behandling av coronavirussjukdom (s.k. ”rolling submission”). Ifall nyttan med läkemedlet visar sig vara större än riskerna kan läkemedlet beviljas försäljningstillstånd för behandling av coronavirus.

Programmen Compassionate use gör det möjligt att använda ett läkemedelspreparat som är under utveckling och som saknar försäljningstillstånd hos patienter som lider av livshotande, långvarig eller allvarlig sjukdom för vilken det inte finns annan behandling. I Finland kan ett compassionate use-program i praktiken tillämpas genom specialtillståndsförfarande.

EMA recommends expanding remdesivir compassionate use to patients not on mechanical ventilation

Läs mer:

EMA har inlett en påskyndad utvärdering av remdesivir