Innehållspresentatör

null EMA undersöker läkemedel som innehåller valsartan från en kinesisk fabrik

EMA undersöker läkemedel som innehåller valsartan från en kinesisk fabrik

10.7.2018

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA undersöker läkemedel som innehåller valsartan tillverkat hos Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Undersökningen inleddes den 5 juli 2018 på Europeiska kommissionens begäran enligt artikel 31 i direktiv 2001/83/EG. De nationella myndigheterna i Europa har redan inlett åtgärder för att dra bort de aktuella läkemedlen från marknaden.

Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) kommer att ge ett utlåtande i ärendet. Det slutliga beslutet om eventuella åtgärder fattas av Europeiska kommissionen.

I EMAs utredning undersöks orenheterna i valsartanläkemedlen som tillverkats hos Zhejiang Huahai Pharmaceuticals och vilka eventuella verkningar orenheterna har på patienterna.

 

EMAs meddelande den 5 juli 2018

Ytterligare information ges av

  • Kimmo Jaakkola, överläkare, tfn 029 522 3336
  • Esa Heinonen, direktör, tfn 029 522 3310
  • E-post i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi