Innehållspublicerare

null EMA rekommenderar inte ivermektin för behandling eller förebyggande av COVID-19

EMA rekommenderar inte ivermektin för behandling eller förebyggande av COVID-19

23.3.2021

I offentligheten har man diskuterat användningen av ivermektin för att förebygga och behandla coronavirussjukdom. Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA stöder de forskningsresultat som finns tillgängliga inte användningen av ivermektin. EMA har inte heller tagit emot några ansökningar om användning av ivermektin i behandlingen av coronaviruset.

Läkemedelspreparat som innehåller ivermektin och som doseras oralt säljs inom EU för behandling av vissa hudinfektioner och infektioner orsakade av parasitmaskar samt som parasitläkemedel för djur. I Finland fås ivermektintabletter endast med specialtillstånd och de är också för oss människor avsedda för behandling av ovan nämnda mer sällsynta parasitsjukdomar.

EMA har tagit del av material om ivermektin från laboratorie- och observationsundersökningar samt kliniska undersökningar. I laboratorieundersökningar upptäcktes att ivermektin i mycket höga doser kunde förhindra spridning av COVID-19-viruset. Läkemedlets biverkningar kan dock öka betydligt i dessa doser som är större än vid normal användning. Resultaten av de kliniska undersökningarna varierade – vissa studier påvisade ingen nytta medan andra rapporterade om eventuella fördelar. De flesta undersökningarna var dock små, så de bevis som för närvarande finns tillgängliga räcker inte till för att stöda användningen av ivermektin vid COVID-19 utanför kliniska undersökningar.

Enligt EMA behövs det fler noggrant planerade undersökningar av användningen av ivermektin för att man ska kunna dra slutsatser om huruvida produkten är effektiv och säker för att förebygga och behandla coronaviruset.

Läs mer:

EMAs meddelande av den 22 mars 2021: EMA advises against use of ivermectin for the prevention or treatment of COVID-19 outside randomised clinical trials

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi