Innehållspublicerare

null EMA rekommenderar försäljningstillstånd för två Covid-19-läkemedel

EMA rekommenderar försäljningstillstånd för två Covid-19-läkemedel

15.11.2021

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) har rekommenderat att Ronapreve (casirivimab/imdevimab) och Regkirona (regdanvimab) godkänns som behandling mot Covid-19. Dessa läkemedel är s.k. monoklonala antikroppar som är avsedda att fastna på SARS-CoV-2-virusets spikprotein och därmed förhindra virusets effekter.

Ronapreve kan användas för att förhindra att Covid-19 förvärras hos vuxna och ungdomar som löper ökad risk att få en allvarlig sjukdomsform. Ronapreve kan också användas för att förebygga Covid-19-smitta hos minst 12-åringar och äldre.

När det gäller Regkirona rekommenderade kommittén godkännande av läkemedlet för behandling av Covid-19 hos vuxna som löper förhöjd risk att insjukna i en allvarlig sjukdomsform.

Det slutliga beslutet om försäljningstillstånd ges av Europeiska kommissionen.

EMA:s nyhet 11.11.2021:
COVID-19: EMA recommends authorisation of two monoclonal antibody medicines 

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • E-post enligt formen fornamn.efternamn@fimea.fi